CS SK PL EN DE

Przesyłka gratis dla zamówień o wartości powyżej 500 PLN

Logowanie
cenoskok   pinterest   fb
Kategoria
Włóczka Baby Best Batik

Příze Jana je ideální na jarní i letní modely a dekorace!

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Vydané společností VLNIKA s.r.o., se sídlem Dolní Pěna 5, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika, IČ: 28064321, DIČ: CZ28064321, kontaktní e-mail: info@vlnika.cz .

1.

V souvislosti s našimi službami a proto, abychom mohli plnit vaše objednávky a jiné požadavky, nám poskytujete některé vaše osobní údaje. Jsme si vědomi, že s nimi musíme zacházet podle příslušných zákonů a co nejlépe je zabezpečit proti zcizení a zneužití.

 V tomto dokumentu vás informujeme o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, jak je chráníme proti zneužití, komu je dále poskytujeme a jaká jsou vaše práva v souvislosti s tím, že vaše osobní údaje zpracováváme.

 Zpracování vašich osobních údajů se od 25.5.2018 řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

2.

Vašimi osobními údaji se rozumí informace, které mohou sloužit k vaší identifikaci. Nejčastěji zpracováváme vaše jméno, příjmení, titul, adresu trvalého a/nebo přechodného bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, IP adresu, pracovní pozici, číslo bankovního účtu, přihlašovací jméno do našeho e-shopu v případě, že jste OSVČ tak rovněž IČ a DIČ.

3.

Tyto informace získáváme od vás

 • v okamžiku, kdy se registrujete v našem e-shopu nebo jiném elektronickém systému
 • když se registrujete k odběru info mailů o novinkách a akcích, které občas rozesíláme
 • když nám odesíláte objednávku zboží
 • když se registrujete na nějakou námi pořádanou akci
 • a v jakýchkoliv jiných případech, kdy se na nás obrátíte s jakýmkoliv požadavkem, pro jehož vyřízení je potřebné, abyste nám některé osobní údaje předali

Všechny tyto informace používáme vždy k tomu účelu, za kterým byly poskytnuty. Pokud bychom je chtěli využít k jiným účelům, než za jakým jste nám je předali nebo než dovoluje zákon, požádáme vás o udělení souhlasu.

 Dále některé vaše osobní údaje získáváme automaticky

 • v okamžiku, kdy navštívíte náš e-shop a pohybujete se v jeho prostředí

Používáme takzvané cookies, které se ukládají na vašem počítači a podobné nástroje pro analýzu webu jako jsou nástroje společnosti Google, Inc.,  které nám poskytují informace o vás a pomáhají nám e-shop vylepšovat tak, aby pro vás byl uživatelsky příjemnější a užitečnější.

 V tomto případě se jedná nejčastěji o tyto informace nebo některé z těchto informací:

 • vaše IP adresa
 • odkazy, které jste proklikli
 • která místa na našem e-shopu jste navštívili
 • jaký webový prohlížeč používáte
 • informace z vaší registrace na našem e-shopu, pokud ji máte
 • váš profilový obrázek a informaci o věku a pohlaví, pokud jste je uvedli a povolili jejich sdílení na webových stránkách třetích osob (např. Facebook, Pinterest, Instagram, Google apod.)

 Většina těchto informací není osobními údaji ve smyslu zákona a není možné vás podle nich identifikovat. Proto není zapotřebí vašeho souhlasu k jejich zpracování, ale pouze vašeho souhlasu s používáním cookies. Tento souhlas se vám zobrazí zpravidla při vaší první návštěvě našeho e-shopu pomocí vašeho prohlížeče webových stránek. Pokud jej udělíte a později se rozhodnete, že chcete naše cookies blokovat nebo na ně být upozorněni, umožňuje vám to váš prohlížeč změnou některých jeho nastavení.

 

A další informace můžeme získávat z veřejně dostupných zdrojů

 • veřejně přístupné databáze třetích stran
 • informace, které o sobě sami a dobrovolně zveřejníte
 • nástroje pro sběr dat
 • informace třetích stran

Zpracování těchto informací může mít různé právní důvody, každopádně s tím můžete kdykoliv vyslovit váš nesouhlas.

4.

Informace o vašem uživatelském chování na našem e-shopu můžeme sdílet se třetími stranami z důvodu marketingových a reklamních služeb a aktivit. Informace, které jim za těmito účely předáme, neumožní vaši identifikaci. Pokud by se jednalo o informace umožňující vaši identifikaci, pak vás nejdříve požádáme o váš souhlas s jejich předáním a využitím k takovým účelům.

5.

Účel zpracování vašich  osobních údajů námi je/může být

 • splnění vaší objednávky zboží a služeb
 • komunikace s vámi
 • splnění vašeho přání mít na našem e-shopu založený uživatelský účet
 • zasílání info mailů na vaši e-mailovou adresu
 • nabídka podobných produktů a/nebo služeb, které jste si u nás v minulosti zakoupili
 • vylepšení funkčnosti našeho e-shopu tak, aby byl pro vás užitečnější
 • analýza účinnosti našich reklamních akcí
 • zpětná vazba od vás, zejména informace o vaší spokojenosti s našimi službami

6.

Právní důvody pro zpracování vašich osobních údajů:

 • plnění smlouvy – pokud si objednáte zboží nebo služby, musíme mít vaše osobní údaje pro vystavení daňového dokladu a pro doručení – v tom případě nepotřebujeme váš výslovný souhlas a pouze vás budeme o zpracování osobních údajů informovat
 • náš oprávněný zájem jako správce vašich osobních údajů – zde se jedná například o naše právo zasílat vám info maily s obchodní nabídkou zboží a/nebo služeb podobného charakteru jako je zboží a/nebo služby, které jste u nás v minulosti zakoupili – v tomto případě také nepotřebujeme váš výslovný souhlas
 • vámi udělený souhlas – ten je nutný například pro výše uvedené zasílání info mailů v případě, že jste u nás dosud nenakoupili a nejste naším zákazníkem - v tom případě vás nejdříve požádáme o váš souhlas

7.

Zabezpečení vašich osobních údajů věnujeme velkou pozornost. Používáme přiměřené zabezpěčení odpovídající důležitosti vašich dat a jejich zabezpečení proti zneužití. Využívaná zabezpečení jsou charakteru

 • technického – zabezpečení budov proti vniknutí neoprávněných osob včetně jejich napojení na centralizovaný pult ochrany
 • softwarového – využívání antivirových programů a jiných programů a funkcí pro zajištění proti napadení a jejich pravidelná aktualizace
 • stanovení vnitrofiremních pravidel pro přístup oprávněných zaměstnanců k vašim osobním údajům a pro nakládání s nimi
 • smluvní či podmínkové zajištění třetích stran, kterým vaše údaje poskytujeme jako zpracovatelům k různým výše uvedeným účelům.

8.

Třetí strany, kterým můžeme nebo musíme vaše údaje předat, takzvaní Zpracovatelé, jsou především odborné firmy zajišťující chod společnosti z hlediska právního, účetního, logistického a marketingového apod.. Vaše osobní údaje tak můžeme předávat

 • dodavatelům serverových, cloudových nebo IT služeb
 • dodavateli účetních a daňových služeb
 • dopravní společnosti – využíváme tyto dopravní společnosti:
 1. Geis Parcel CZ s.r.o.
 2. Česká pošta, s.p.
 3. Zásilkovna s.r.o.
 • společnosti ComGate Payments, a.s. provozující platební bránu pro vaše online platby za objednávku, pokud si tento způsob platby vyberete
 • společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., jejíž program používáme ke správě vašich e-mailových adres a grafické a obsahoví tvorbě info mailů
 • společnosti Heureka Shopping s.r.o.    Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.     Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

9.

V souvislosti s tím, že jsou námi vaše osobní údaje zpracovávány, máte právo

 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požádat o aktualizaci nebo opravu vašich osobních údajů
 • požadovat výmaz vašich osobních údajů, což obratem provedeme, nebude-li to v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte pocit, že vaše práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s GDPR
 • na přenositelnost údajů
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu firmy VLNIKA s.r.o.

 

V případě vašich dotazů nebo podnětů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@vlnika.cz , telefonním čísle 774 245 576 nebo klasickým dopisem na adresu sídla firmy: VLNIKA s.r.o., Dolní Pěna 5, 37701 Jindřichův Hradec, Česká republika. Podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní data, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů umístěném v zápatí e-shopu www.vlnika.cz .

 

V případě, že nabydete dojmu, že s vašimi osobními údaji zacházíme v rozporu se zásadami GDPR, obraťte se na nás rovněž na e-mailové adrese info@vlnika.cz , telefonním čísle 774 245 576 nebo klasickým dopisem na adresu sídla firmy: VLNIKA s.r.o., Dolní Pěna 5, 37701 Jindřichův Hradec, Česká republika a sdělte nám vaše pochybnosti. Najdeme řešení a zjednáme nápravu. Pokud byste nebyli s naším řešením spokojeni, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz , který na způsob zpracování vašich osobních údajů dohlíží.

10.

Vývoj legislativy v oblasti ochrany osobních údajů budeme nadále sledovat a podle budoucích nových požadavků může docházek k občasným změnám i tohoto dokumentu. Doporučujeme vám proto vracet se občas k tomuto článku a změny sledovat.

V Dolní Pěně, 8.5.2018

Copyright © 2014 VLNIKA.cz, Wszystkie prawa zastrzeżone Facebook

TOPlist

Prowadzone na systemie MajorShop