CS SK PL EN DE

Dostawa bezpłatnie nad 500 PLN

Logowanie
instagram   cenoskok   pinterest   fb
Kategoria
ZEBRA

 

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Vydané společností VLNIKA s.r.o., se sídlem Dolní Pěna 5, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika, IČ: 28064321, DIČ: CZ28064321, kontaktní e-mail: info@vlnika.cz .

1.

V souvislosti s našimi službami a proto, abychom mohli plnit vaše objednávky a jiné požadavky, nám poskytujete některé vaše osobní údaje. Jsme si vědomi, že s nimi musíme zacházet podle příslušných zákonů a co nejlépe je zabezpečit proti zcizení a zneužití.

 V tomto dokumentu vás informujeme o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, jak je chráníme proti zneužití, komu je dále poskytujeme a jaká jsou vaše práva v souvislosti s tím, že vaše osobní údaje zpracováváme.

 Zpracování vašich osobních údajů se od 25.5.2018 řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

2.

Vašimi osobními údaji se rozumí informace, které mohou sloužit k vaší identifikaci. Nejčastěji zpracováváme vaše jméno, příjmení, titul, adresu trvalého a/nebo přechodného bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, IP adresu, pracovní pozici, číslo bankovního účtu, přihlašovací jméno do našeho e-shopu v případě, že jste OSVČ tak rovněž IČ a DIČ.

3.

Tyto informace získáváme od vás

 • v okamžiku, kdy se registrujete v našem e-shopu nebo jiném elektronickém systému
 • když se registrujete k odběru info mailů o novinkách a akcích, které občas rozesíláme
 • když nám odesíláte objednávku zboží
 • když se registrujete na nějakou námi pořádanou akci
 • a v jakýchkoliv jiných případech, kdy se na nás obrátíte s jakýmkoliv požadavkem, pro jehož vyřízení je potřebné, abyste nám některé osobní údaje předali

Všechny tyto informace používáme vždy k tomu účelu, za kterým byly poskytnuty. Pokud bychom je chtěli využít k jiným účelům, než za jakým jste nám je předali nebo než dovoluje zákon, požádáme vás o udělení souhlasu.

 Dále některé vaše osobní údaje získáváme automaticky

 • v okamžiku, kdy navštívíte náš e-shop a pohybujete se v jeho prostředí

Používáme takzvané cookies, které se ukládají na vašem počítači a podobné nástroje pro analýzu webu jako jsou nástroje společnosti Google, Inc.,  které nám poskytují informace o vás a pomáhají nám e-shop vylepšovat tak, aby pro vás byl uživatelsky příjemnější a užitečnější.

 V tomto případě se jedná nejčastěji o tyto informace nebo některé z těchto informací:

 • vaše IP adresa
 • odkazy, které jste proklikli
 • která místa na našem e-shopu jste navštívili
 • jaký webový prohlížeč používáte
 • informace z vaší registrace na našem e-shopu, pokud ji máte
 • váš profilový obrázek a informaci o věku a pohlaví, pokud jste je uvedli a povolili jejich sdílení na webových stránkách třetích osob (např. Facebook, Pinterest, Instagram, Google apod.)

 Většina těchto informací není osobními údaji ve smyslu zákona a není možné vás podle nich identifikovat. Proto není zapotřebí vašeho souhlasu k jejich zpracování, ale pouze vašeho souhlasu s používáním cookies. Tento souhlas se vám zobrazí zpravidla při vaší první návštěvě našeho e-shopu pomocí vašeho prohlížeče webových stránek. Pokud jej udělíte a později se rozhodnete, že chcete naše cookies blokovat nebo na ně být upozorněni, umožňuje vám to váš prohlížeč změnou některých jeho nastavení.

 

A další informace můžeme získávat z veřejně dostupných zdrojů

 • veřejně přístupné databáze třetích stran
 • informace, které o sobě sami a dobrovolně zveřejníte
 • nástroje pro sběr dat
 • informace třetích stran

Zpracování těchto informací může mít různé právní důvody, každopádně s tím můžete kdykoliv vyslovit váš nesouhlas.

4.

Informace o vašem uživatelském chování na našem e-shopu můžeme sdílet se třetími stranami z důvodu marketingových a reklamních služeb a aktivit. Informace, které jim za těmito účely předáme, neumožní vaši identifikaci. Pokud by se jednalo o informace umožňující vaši identifikaci, pak vás nejdříve požádáme o váš souhlas s jejich předáním a využitím k takovým účelům.

5.

Účel zpracování vašich  osobních údajů námi je/může být

 • splnění vaší objednávky zboží a služeb
 • komunikace s vámi
 • splnění vašeho přání mít na našem e-shopu založený uživatelský účet
 • zasílání info mailů na vaši e-mailovou adresu
 • nabídka podobných produktů a/nebo služeb, které jste si u nás v minulosti zakoupili
 • vylepšení funkčnosti našeho e-shopu tak, aby byl pro vás užitečnější
 • analýza účinnosti našich reklamních akcí
 • zpětná vazba od vás, zejména informace o vaší spokojenosti s našimi službami

6.

Právní důvody pro zpracování vašich osobních údajů:

 • plnění smlouvy – pokud si objednáte zboží nebo služby, musíme mít vaše osobní údaje pro vystavení daňového dokladu a pro doručení – v tom případě nepotřebujeme váš výslovný souhlas a pouze vás budeme o zpracování osobních údajů informovat
 • náš oprávněný zájem jako správce vašich osobních údajů – zde se jedná například o naše právo zasílat vám info maily s obchodní nabídkou zboží a/nebo služeb podobného charakteru jako je zboží a/nebo služby, které jste u nás v minulosti zakoupili – v tomto případě také nepotřebujeme váš výslovný souhlas
 • vámi udělený souhlas – ten je nutný například pro výše uvedené zasílání info mailů v případě, že jste u nás dosud nenakoupili a nejste naším zákazníkem - v tom případě vás nejdříve požádáme o váš souhlas

7.

Zabezpečení vašich osobních údajů věnujeme velkou pozornost. Používáme přiměřené zabezpěčení odpovídající důležitosti vašich dat a jejich zabezpečení proti zneužití. Využívaná zabezpečení jsou charakteru

 • technického – zabezpečení budov proti vniknutí neoprávněných osob včetně jejich napojení na centralizovaný pult ochrany
 • softwarového – využívání antivirových programů a jiných programů a funkcí pro zajištění proti napadení a jejich pravidelná aktualizace
 • stanovení vnitrofiremních pravidel pro přístup oprávněných zaměstnanců k vašim osobním údajům a pro nakládání s nimi
 • smluvní či podmínkové zajištění třetích stran, kterým vaše údaje poskytujeme jako zpracovatelům k různým výše uvedeným účelům.

8.

Třetí strany, kterým můžeme nebo musíme vaše údaje předat, takzvaní Zpracovatelé, jsou především odborné firmy zajišťující chod společnosti z hlediska právního, účetního, logistického a marketingového apod.. Vaše osobní údaje tak můžeme předávat

 • dodavatelům serverových, cloudových nebo IT služeb
 • dodavateli účetních a daňových služeb
 • dopravní společnosti – využíváme tyto dopravní společnosti:
 1. Geis Parcel CZ s.r.o.
 2. Česká pošta, s.p.
 3. Zásilkovna s.r.o.
 • společnosti ComGate Payments, a.s. provozující platební bránu pro vaše online platby za objednávku, pokud si tento způsob platby vyberete
 • společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., jejíž program používáme ke správě vašich e-mailových adres a grafické a obsahoví tvorbě info mailů
 • společnosti Heureka Shopping s.r.o.    Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.     Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

9.

V souvislosti s tím, že jsou námi vaše osobní údaje zpracovávány, máte právo

 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požádat o aktualizaci nebo opravu vašich osobních údajů
 • požadovat výmaz vašich osobních údajů, což obratem provedeme, nebude-li to v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte pocit, že vaše práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s GDPR
 • na přenositelnost údajů
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu firmy VLNIKA s.r.o.

 

V případě vašich dotazů nebo podnětů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@vlnika.cz , telefonním čísle 774 245 576 nebo klasickým dopisem na adresu sídla firmy: VLNIKA s.r.o., Dolní Pěna 5, 37701 Jindřichův Hradec, Česká republika. Podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní data, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů umístěném v zápatí e-shopu www.vlnika.cz .

 

V případě, že nabydete dojmu, že s vašimi osobními údaji zacházíme v rozporu se zásadami GDPR, obraťte se na nás rovněž na e-mailové adrese info@vlnika.cz , telefonním čísle 774 245 576 nebo klasickým dopisem na adresu sídla firmy: VLNIKA s.r.o., Dolní Pěna 5, 37701 Jindřichův Hradec, Česká republika a sdělte nám vaše pochybnosti. Najdeme řešení a zjednáme nápravu. Pokud byste nebyli s naším řešením spokojeni, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz , který na způsob zpracování vašich osobních údajů dohlíží.

10.

Vývoj legislativy v oblasti ochrany osobních údajů budeme nadále sledovat a podle budoucích nových požadavků může docházek k občasným změnám i tohoto dokumentu. Doporučujeme vám proto vracet se občas k tomuto článku a změny sledovat.

V Dolní Pěně, 8.5.2018

Copyright © 2014 VLNIKA.cz, Wszystkie prawa zastrzeżone Facebook

TOPlist

Prowadzone na systemie MajorShop